Home | Newsroom

Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2024
17 Apr, 2024

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) organizatörlüğünde ATO Congresium’da gerçekleştirilen Ankara Savunma & Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne A17 numaralı standımızda tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.
#AnkaraSavunmaHavacılıktaEndüstriyelİşbirliğiGünleri #ICDDA
#ICDDA2024 #OSSA

 

Latest News

Keep up with the latest developments and
news at KOLT.